Podcast: Para kanino ang boto mo?

Ilang araw na lang, eleksyon na! Actually, para sa ating mga migrante, nag-umpisa na ang botohan. Natanggap niyo na ba ang mga balota ninyo? Kumpleto na ba ang listahan ng iboboto mo? Madaming nakasalalay sa bawat eleksyon – yung future natin at ng mga anak natin at ng mga anak nila ay na sa mga kamay natin. We have the power to vote for a good (or bad) future. Hindi yon exaggerated ha? Hanggang ngayon ramdam natin ang mga desisyon na nagawa ilang dekada na ang nakalipas. Kaya ang pag-uusapan natin in this episode ay… para kanino ang boto mo? 

Listen to us on Spotify: